НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ СЪОРАЖЕНИЯ

РедНаименованиеОписаниеСнимка
1НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ
Спесификация - таблица
ОТ 3 kW ДО 12 kW /МЕДНИ И ОТ НЕРЪЖДАЕМИ ТРЪБИ/
СПЕЦИФИКАЦИЯТА ОТРАЗЕНА В ТАБЛИЦА
pic.10-3.JPG-k
2НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ПЕЛЕТНИ ГОРЕЛКИ ТРЪБНИ И ПАТРОННИ НАГРЕВАТЕЛИpic.9-1.JPG-k
3НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ПАРОГЕНЕРАТОРИpicpic.10-1.JPG-k
4НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ БОЙЛЕРИ
Спесификация - таблица
ОТ 3 kW ДО 12kW /МЕДНИ И ОТ НЕРЪЖДАЕМИ
ТРЪБИ/
СПЕЦИФИКАЦИЯТА ОТРАЗЕНА В ТАБЛИЦА
20-1.JPG-k
5СПИРАЛНО ОРЕБРЕНИ НАГРЕВАТЕЛИpic.13-2pic.13-1
6НАГРЕВАТЕЛИ ЗА СТЕРИЛИЗАТОРИ ВСИЧКИ МОДЕЛИ
7НАГРЕВАТЕЛИ ЗА СЪДОМИЯЛНИpic.14-1.JPG-k
8НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ФРИТЮРНИЦИ И ФУРНИpic.12-1.JPG-kpic.12-2
9НАГРЕВАТЕЛИ ЗА КОНВЕКТОМАТИpic.11-1
10НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ПРОМИШЛЕНИ ПЕРАЛНИ И СУШИЛНИpic.15-1.JPG-k
11НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ПЕЧКИ ЗА САУНА19-219-1.JPG-k
12НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ДЖАКУЗИТА17-1.JPG-k
13НАГРЕВАТЕЛИ ЗА ОПАКОВЪЧНИ МАШИНИ
14НАГРЕВАТЕЛИ ЗА БАСЕЙНИ - ВКЛ. РЕЦИКЛИРАНЕ
15ПРОИЗВОДСТВО НА НАГРЕВАТЕЛИ ПО ПОРЪЧКА ВСИЧКИ МОДЕЛИ И МОЩНОСТИpic.16-2.JPG-kpic.16-1.JPG-k
ОБАДИ СЕ
УПЪТВАНЕ